~cygus^^

44 teksty – auto­rem jest ~cy­gus^^.

Nadzieja

Już te­raz nieważne
Nie ma znaczenia
Co było wtedy
Ta nadzieja
Zgu­biła me myśli
Gdzieś daleko
Prze­padła głęboko
Nie wróci. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 kwietnia 2017, 13:59

Każdy cel od­ciąga od wewnętrzne­go rozbicia. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 grudnia 2016, 19:55

Może i będziemy w tej sa­mej książce, ale nig­dy nie na tej sa­mej stronie. 

myśl dnia z 25 listopada 2016 roku
zebrała 25 fiszek • 24 listopada 2016, 20:52

Naiwny

Tak łat­wo dałeś się nabrać
Tak łat­wo uwierzyłeś
Za pew­nik wszys­tkie kłamstwa
W nic nie zwątpiłeś
Tak łat­wo oszukały
Oczy Cię Two­je sprzedały
Myśle­nia pożałowały
Choć wszys­tko wy­raźnie widziały. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 sierpnia 2016, 19:37

Człowiekiem jes­tem nie na chwilę lecz na całe życie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 sierpnia 2016, 19:36

Niekochanie

Smu­tek Twój przeczy słowom
Że jes­teś przy mnie, bo czujesz
Uśmiech jest formą kłamstwa
Którą mi okazujesz
Mi­mo iż znam Cię dobrze
Wiem że nie na tyle
By wie­dzieć co sie­dzi w sercu
uk­ry­tym w głębinie. 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 16 listopada 2015, 00:19

Nie znaj­dziesz szczęścia,gdy smut­ku nie zaznasz. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 12 kwietnia 2013, 22:24

Zem­sta słod­ka człowieka kwaśnym czyni. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 grudnia 2012, 21:35

Bar­wa nas­tro­ju wpływa na ko­lor życia. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 15 listopada 2012, 18:14

To już jest koniec

Os­tatnie dni
Os­tatnie chwile
Tak trud­no te­raz mi się żyje
Pa­miętać nie chcę lecz nie umiem
Kochać?
Nie kocham...
Już nic nie rozumiem. 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 28 października 2012, 09:45

~cygus^^

Il vaut mieux etre seul que mal accompagné...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

~cygus^^

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 kwietnia 2017, 14:18fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nadzieja

25 listopada 2016, 15:07Cris sko­men­to­wał tek­st Może i będziemy w [...]

24 listopada 2016, 23:10Kejkej sko­men­to­wał tek­st Może i będziemy w [...]

30 sierpnia 2016, 20:24RozaR sko­men­to­wał tek­st Naiwny

24 sierpnia 2016, 22:23yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiekiem jes­tem nie na [...]

16 listopada 2015, 00:49marka sko­men­to­wał tek­st Niekochanie

16 listopada 2015, 00:19~cygus^^ do­dał no­wy tek­st Niekochanie